Podpisanie umowy

W dn. 24.03.2017 r. członek Zarządu Województwa Mazowieckiego p. Rafał Rajkowski oraz Rektor Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu podpisali umowę na dofinansowanie projektu pn.: „Wykorzystanie TIK do obsługi procesów związanych z edukacją na Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu celem świadczenia e-usług podnoszących dostępność, jakość i efektywność kształcenia w województwie mazowieckim”.

podpisanie umowy

Więcej informacji i zdjęć z tego wydarzenia na stronie Samorządu Województwa Mazowieckiego www.mazovia.pl.