Ogłoszenie o przetargu ZP-10u/17/E

Informujemy, iż w dniu 29 listopada 2017 r. zostało zamieszczone ogłoszenie o prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowę Zintegrowanego Systemu E-usług (ZSE) w ramach projektu „Wykorzystanie TIK do obsługi procesów związanych z edukacją na Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu celem świadczenia e-usług podnoszących dostępność, jakość i efektywność kształcenia w województwie mazowieckim” wraz z zakupem serwerów z systemami operacyjnymi, backupem, zasilaniem, instalacją i konfiguracją.”

Oferty zapakowane zgodnie z informacjami zawartymi w pkt.12 ppkt. 6 SIWZ należy złożyć w Sekcji Zamówień Publicznych, pok. 205 przy ul. Malczewskiego 29, 26-600 Radom w terminie do dnia 05.01.2018 r. do godz. 10.00.

Więcej informacji stronie Sekcji Zamówień Publicznych www.zp.uniwersytetradom.pl