Ogłoszenie o przetargu 513646-N-2018

Informujemy, iż w dniu 2 lutego 2018 r. zostało zamieszczone ogłoszenie o prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na Zakup środków trwałych niezbędnych do wdrożenia e-usług, w tym koszty dostaw, transportu oraz montażu w ramach projektu pn.: „Wykorzystanie TIK do obsługi procesów związanych z edukacją na Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu celem świadczenia e-usług podnoszących dostępność, jakość i efektywność kształcenia w województwie mazowieckim”.

Oferty należy składać w terminie do dnia 15.02.2018 r. do godz. 10.00.

Więcej informacji stronie Sekcji Zamówień Publicznych www.zp.uniwersytetradom.pl