Ogłoszenie o przetargu 513646-N-2018

Informujemy, iż w dniu 2 lutego 2018 r. zostało zamieszczone ogłoszenie o prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na Zakup środków trwałych niezbędnych do wdrożenia e-usług, w tym koszty dostaw, […]

Ogłoszenie o przetargu ZP-10u/17/E

Informujemy, iż w dniu 29 listopada 2017 r. zostało zamieszczone ogłoszenie o prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowę Zintegrowanego Systemu E-usług (ZSE) w ramach projektu „Wykorzystanie TIK do […]

Podpisanie umowy

W dn. 24.03.2017 r. członek Zarządu Województwa Mazowieckiego p. Rafał Rajkowski oraz Rektor Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu podpisali umowę na dofinansowanie projektu pn.: „Wykorzystanie TIK do obsługi […]