Wykorzystanie TIK do obsługi procesów związanych z edukacją na Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu celem świadczenia e-usług podnoszących dostępność, jakość i efektywność kształcenia w województwie mazowieckim

Opis projektu

Projekt o nazwie "Wykorzystanie TIK do obsługi procesów związanych z edukacją na Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu celem świadczenia e-usług podnoszących dostępność, jakość i efektywność kształcenia w województwie mazowieckim" dotyczy wdrożenia 10 tzw. E-usług, które związane będą z udogodnieniami informatycznymi zwłaszcza dla studentów, ale także dla pracowników.

CZYTAJ WIĘCEJ

E-usługi

Wdrożenie tych e-usług pozwoli na: dokonywanie płatności on-line, składanie podań i uzyskiwanie powiadomień dot. podań drogą elektroniczną, składanie wniosków i uzyskiwanie odpowiedzi na wnioski drogą elektroniczną, wysyłanie elektronicznych decyzji oraz odwołań, otrzymywanie ważnych ogłoszeń drogą elektroniczną, otrzymywanie monitów oraz powiadomień drogą elektroniczną, dokonywanie rozliczenia końcowego przez studenta drogą elektroniczną, udostępnianie materiałów dydaktycznych, elektroniczne ustalanie terminów konsultacji z wykładowcami, realizowanie dystrybucji książek.

CZYTAJ WIĘCEJ

Aktualności

Ogłoszenie o przetargu 513646-N-2018

Informujemy, iż w dniu 2 lutego 2018 r. zostało zamieszczone ogłoszenie o prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na Zakup…
CZYTAJ WIĘCEJ

Ogłoszenie o przetargu ZP-10u/17/E

Informujemy, iż w dniu 29 listopada 2017 r. zostało zamieszczone ogłoszenie o prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na "Budowę…
CZYTAJ WIĘCEJ

Podpisanie umowy

W dn. 24.03.2017 r. członek Zarządu Województwa Mazowieckiego p. Rafał Rajkowski oraz Rektor Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu…
CZYTAJ WIĘCEJ